Kerk Grootlo

Parochie Heilige Naam Jezus

kerk grootlo


Reeds in 1450 is er in oude geschriften sprake van een kapel in Grootlo. Deze kapel leed net als vele religieuze gebouwen onder de godsdienstperikelen van de laat 16de en begin 17de eeuw. Ook in 1799 vernietigden Franse soldaten een Onze-Lieve-Vrouwbeeld en de enige klok.

In 1833 werd de kapel hersteld, enkele jaren nadien werd de bouwvallige toren afgebroken en de rest van het dak hersteld.

In 1936 ging de bouw van de huidige kerk van start.


---> contactgegevens parochie