Kerk Heist-centrum

Parochie Sint-Lambertus

kerk heist
De geschiedenis van deze kerk begint met een prettige anekdote. De eerste kerk zou op "de Lo" gestaan hebben. Toen er een nieuwe kerk moest komen, zou men een ezel los gelaten hebben en waar hij bleef staan, zou de kerk gebouwd worden.

Maar terug naar de feiten. De oudste delen van deze kerk zouden dateren van rond 1340. In 1585 ging een groot deel van de kerk in vlammen op tijdens de toenmalige godsdienstperikelen. De heropbouw nam vele jaren in beslag (tot ongeveer 1620). Er volgden nog verbouwingen, waaronder grote herstellingswerken rond 1900. Een eeuw later was er terug nood aan een grondige restauratie, waardoor de Sint-Lambertuskerk nu weer prachtig staat te stralen boven op de berg.

De blikvanger in het interieur is de prachtige preekstoel van Kerricx. In bas-reliëfs worden diverse aspecten van het leven van Sint-Lambertus getoond, onderaan zijn er tevens beelden van Mozes en St-Jan de doper, als symbolen voor het oude en nieuwe testament.

Deze kerk werd in 1938 geklasseerd als beschermd monument.


---> contactgegevens parochie