Kerk Schriek

Parochie Sint-Jan-Baptist

kerk schriek
Schriek had reeds in 1260 een eigen kapel, maar werd pas in 1309 een zelfstandige parochie. De oudste delen van de huidige kerk zijn waarschijnlijk 14de eeuws. De kerk heeft ook geleden onder de godsdiensttroebelen rond 1600. In 1636 werd ze geplunderd door Franse soldaten. Het herstel duurde zeker 20 jaar.

De kerk werd meermaals verbouwd en vergroot, o.a. vanaf 1687, 1794 en 1844.

De Sint-Jan-Baptistkerk is de enige van de elf Heistse kerken die vijf altaren bezit. Een ander opvallend detail zijn de obiits of rouwblazoenen van de adellijke afgestorvenen van de familie Van Der Stegen van het verdwenen Schriekkasteel.

Vanaf begin 2004 wordt deze kerk beschermd.

---> contactgegevens parochie