Kerk Wiekevorst

Sint-Jan-Baptist

kerk wiekevorst
De bouw van de huidige kerk begon in 1757. De kerk werd opgetrokken in Nieuwgriekse stijl en werd 100 jaar later al uitgebreid met kruisbeuk, vergroot koor en een nieuwe toren.

Het interieur behield zijn 18de eeuwse rococo uitzicht. Meest opvallend hierin is het monumentale barokke hoofdaltaar met 2 paar Corinthische zuilen, halfronde bekroning, knielende engelengroep en een prachtig schilderij "calvarieberg" van de 17de eeuwse barokke schilder de Crayer.

Rondom de kerk zijn nog verscheidene grafstenen, o.a. van vroegere parochiepriesters.


---> contactgegevens parochie