Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van jouw kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming voor noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

De kids-ID kan soms ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die je meebrengt, moet voldoen aan de normen opgelegd door International Civil Aviation Organisation (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het volledige gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer je de kids-ID aangevraagd hebt, krijg je na twee à drie weken volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

Aanmaaktermijn
Het aanmaken van de kids-ID duurt twee tot drie weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met Burgerzaken.

Meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID breng je mee:

 • identiteitskaart van de ouder die de kids-ID aanvraagt
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • een recente, gelijkende pasfoto van het kind. De foto moet voldoen aan de I.C.A.O-normen.
 • het kind moet zelf aanwezig zijn bij de aanvraag

Bij het afhalen van een kids-ID breng je mee: 

 • de omslag met de pin-en pukcodes
 • (een kopie van ) de identiteitskaart van de ouder die de kids-ID aanvraagt
 • eventueel de vorige kids-ID

Bedrag

6,60 euro (betalen kan cash of met bancontact)

Prijzen spoedprocedures met levering in de gemeente voor kids-ID

 • Spoedprocedure (D+1): 96,90 euro

Spoedprocedure met gecentraliseerde leveringbij Fod. Binnenlandse Zaken – Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel voor Kids-ID  onder 12 jaar: (levering di.- zat. 8.30 uur)

 • Extreme Spoedprocedure (D+1) met gecentraliseerde levering: 128,40 euro

 

Uitzonderingen

Belgische kinderen in het buitenland
Sinds 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen een kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Je vertrekt op reis en hebt geen kids-ID?
Indien je niet beschikt over een kids-ID (wegens verlies of diefstal) en je gaat op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij Burgerzaken.

Contactinformatie