Niet gaan stemmen als kiezer - verontschuldiging

Als je op de verkiezingsdag afwezig zal zijn en geen volmacht geeft, kan je bij het onthaal van het gemeentehuis hiervoor een verontschuldiging (bewijsstuk + oproepingsbrief) binnenbrengen. Dit kan voor de verkiezingsdag of tot een maand na de verkiezingen (tot en met 9 juli 2024). 

Het bewijsstuk kan een ziekteattest bij ziekte zijn. Of bij vakantie in het buitenland: de vliegtuigtickets, een boekingsbevestiging van een vakantiewoning/hotelverblijf, enz.

Heb je geen bewijs, dan kan je dit document op dag van de verkiezingen in het buitenland laten afstempelen en nadien bezorgen aan Burgerzaken. Het afstempelen kan in een politiekantoor, door het hotel, campinguitbater, restaurant, winkel, enz...

De verontschuldiging (bewijsstuk + oproepingsbrief) kan ook aan de voorzitter van het stembureau worden afgegeven op de verkiezingsdag.

De gemeente bezorgt de binnengebrachte bewijsstukken nadien aan de vrederechter van het gerechtelijk kanton.
Deze beslist of de opgegeven reden verantwoord is.

Downloads