Klacht indienen hogere overheid

Ben je het niet eens met de beslissingen van het lokale bestuur? Dan kan je een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, bij de provinciegouverneur of bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij onderzoeken de klacht. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden tegen het bestuur.

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend via één uniek adres, digitaal of op papier:

  • via het digitaal formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Bij het indienen van dit digitaal formulier krijgt de klager automatisch een registratiemelding;
  • via aangetekende mail;
  • op papier, via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.

Alle informatie over het indienen van een klacht vindt je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.