Landschap

De Bruggeneindse en Wiekevorstse Goren zijn voor lokale kenners een waar wandelparadijs met een divers, zacht glooiend landschap waar bos, ruigten en vergezichten elkaar afwisselen. Een plek die Heist op den Berg wil koesteren.

Het hele projectgebied ligt geografisch gescheiden van de vallei van de Grote Nete door een opgewaaide duinrug die links het gebied als een halve cirkel omsluit. Hierdoor blijft van nature heel veel water ter plaatse. Vandaag vinden we nog restanten van die waardevolle natte natuur in het Natuurreservaat Bruggeneindse Goren. Zeldzame plantsoorten zoals zonnedauw en blauwe gentiaan zijn hier nog te vinden. Bos, weide en akkerland wisselen elkaar af.

Het noordelijke deel, de Wiekevorstse Goren, is hoofdzakelijk landbouwgebied en erg waardevol voor beschermde akker- en weidevogels, waaronder de veldleeuwerik. Lokale boeren telen er voornamelijk voedergewassen voor vleesvee en melkvee.

Ook de Goorloop en de vele grachten en beken bepalen mee het landschap. De waterhuishouding wordt een van de grote thema’s waarmee we in Land-Lab aan de slag gaan.

een beekje dat door een weelderig groen veld stroomt naast een bos vol bomen en gras op een zonnige dag

een onverharde weg omgeven door bomen en gras in een bosgebied met aan weerszijden van de weg enkele bomen


Documenten