Projectgebied

Voor het project Land-Lab werd een gebied van ongeveer 300 ha afgebakend dat gelegen is in het stroomgebied van de Goorloop, tussen Hulshout en Wiekevorst.

Ten zuiden van de Goorloop is er 150 ha bestemd als bosgebied, waar weilanden, bos en landbouw elkaar afwisselen. Het noordelijke, agrarische deel wordt gekenmerkt door open landschap en landbouw, voornamelijk voederteelt voor melkvee en vleesvee.

De Goorloop en zijn beekjes doorkruisen het gebied. Aan de linkerzijde grenst het gebied Land-Lab aan het industrieterrein in Hulshout, wat eveneens een belangrijke invloed heeft op de Goorloop en de aanpalende landbouwpercelen.

De diversiteit van het landschap in dit gebied maakt het boeiend als laboratorium voor de uitwerking van een visie rond onze Heistse open ruimte: hoe maken we een divers landschap veerkrachtig en klimaatrobuust, rekening houdend met de verschillende functies in het gebied?

een plattegrond met veel groen en een rode lijn op de grond die het gebied aangeeft