Procedure en timing

Het project Land-Lab startte in januari 2023 en loopt tot en met mei 2025.

  • Het eerste halfjaar zetten we vooral in op informatieverzameling, een netwerk uitbouwen, actoren betrekken en kaders schetsen.
  • Vanuit die ‘analysefase’ gaan we samen met actoren en experten op het terrein aan de slag.
  • In mei 2025 willen we een langetermijnvisie met concrete doelstellingen klaarhebben:
    • over hoe we de open ruimte veerkrachtig en sterk kunnen maken voor (toekomstige) klimaatuitdagingen
    • en over hoe de mensen de Goren kunnen leren kennen en appreciëren als waardevol landschap.

We werken bewust van onderuit en in overleg. Enkel gedragen doelstellingen maken kans op realisatie in de toekomst. We hebben iedereen nodig en we geloven in samenwerking. Daar zetten we heel erg op in.

Dit project is een testcase voor andere, toekomstige projecten. Zo kunnen we bouwen aan een langetermijnvisie rond open ruimte in Heist-op-den-Berg.