Milieuvergunningen

Als je een activiteit wil opstarten die hinderlijk is voor mens of leefmilieu, is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet je een melding doen van een klasse 3-inrichting. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu.

De meest hinderlijke activiteiten zijn opgenomen onder klasse 1. Voor het afleveren van vergunningen voor deze inrichtingen van klasse 1 is de Deputatie bevoegd. Deze aanvragen dienen aangetekend overgemaakt te worden aan de Deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Voor de inrichtingen van klasse 2 en klasse 3 is het schepencollege van Heist-op-den-Berg bevoegd. Deze aanvragen kunnen aangetekend verstuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg. Deze dossiers kunnen eveneens tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de milieudienst, Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg.

De lijst met vergunningsplichtige activiteiten is opgenomen in Vlarem I.
Vlarem II omvat zowel algemene als sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

Op website www.lne.be kan je terecht voor:
- de gecoördineerde teksten van het milieuvergunningsdecreet
- Vlarem I
- Vlarem II
- aanvraagformulieren

De aanvragen voor een vergunning van klasse 1 en klasse 2 en de meldingen van inrichtingen van klasse 3 zijn onderworpen aan een gemeentelijke en gewestelijke dossiertaks.

In het kader van een milieuvergunningsaanvraag  kan het voor een landbouw- of tuinbedrijf interessant zijn om een gratis en vrijblijvend bedrijfsbeplantingsplan te laten opmaken door de provincie Antwerpen.  

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur