Slachtbewijzen

Sinds 1 december 2004 is een nieuwe procedure van kracht voor het afleveren van slachtbewijzen. Een slachting wordt vanaf die datum rechtstreeks geregistreerd in de databank van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.). Zo wordt de traceerbaarheid van het vlees gemakkelijker.

Welke dieren mag ik zelf slachten?

  • varkens, schapen en geiten mogen thuis worden geslacht
  • runderen en paarden mogen enkel in een slachthuis worden geslacht

Te volgen procedure bij een slachting in het slachthuis

  • wanneer je een dier wil slachten moet je je als eigenaar laten registreren op de dienst Lokale Economie van je woonplaats; je ontvangt hierbij een registratienummer (het is mogelijk dat de eigenaar al over een registratienummer beschikt via Sanitel)
  • deze registratie gebeurt maar één maal, ongeacht het dier
  • de registratie moet minstens 2 dagen voor de slachting gebeuren
  • het registratienummer moet voorgelegd worden in het slachthuis samen met het beslagnummer (8 cijfers) van het te slachten dier; heb je geen registratienummer, dan krijg je van de keurder geen toelating tot slachten

Te volgen procedure bij een thuisslachting

  • heb je al een registratienummer, dan heb je enkel nog een slachtbewijs nodig
  • slachtbewijs aanvragen minstens 2 dagen voor de slachting en ten vroegste 10 dagen voor het slachten
  • geldigheid slachtbewijs: 8 dagen
  • meebrengen: identiteitskaart, registratienummer van het F.A.V.V. en beslagnummer van het te slachten dier
 

Contact

Lokale Economie
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 08,
mail economie@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur