Landbouwadviesraad

Voorzitter

Guy Van Loock
Ijzerenweg 13, 2221 Booischot

Wat doet deze adviesraad?

 • bevorderen van land- en tuinbouw
 • organiseren van overleg tussen de landbouwverenigingen en de gemeente Heist-op-den-Berg
 • advies uitbrengen over het gemeentebeleid met betrekking tot land- en tuinbouw of in aanverwante sectoren in de ruime zin, bijvoorbeeld:
  • de ruimtelijke ordening van de open ruimte
  • onderhoud en sanering van waterlopen
  • onderhoud van landelijke wegen en wegbermen
  • organiseren van landbouwtelling en vaststelling van landbouwschade.

Samenstelling

De gemeenteraad besliste op 12 november 2019 de samenstelling van de landbouwadviesraad als volgt goed te keuren:

 • Ole Deschout (bio boer - tevens Proef Heist) - plaatsvervanger Maaike Mussche
 • Luc Heremans (groentekwekers)
 • Louis Moons (Proef Heist)
 • Karen Baeten (sierteelt)
 • Frans Volckaerts (groentekwekers)
 • Jan Reymenants (deskundige/Atheneum Heist) - plaatsvervanger Stijn Deputter
 • Jan De Meutter (WBE Berg en Dal)
 • Wim Van den Bruel (deskundige)
 • Carla Gijsels (toeleveranciers landbouw)
 • Guy Van Loock (rundveehouders)
 • Wim Blockx (rundveehouders)
 • Eddy De Reyck (rundveehouders)
 • Koen Staquet (varkenshouders)
 • Gust Verwimp (landbouwcommice)
 • Jozef Van Loo (landbouwcommice)
 • Paul Goris (ABS).