Landschappen

Het landschap stopt niet aan de gemeentegrenzen. Het beheer van het landschap vanuit een bovenlokale aanpak vormt een meerwaarde. Een aantal organisaties werken bijvoorbeeld rond natuur en landschap, landbouw of rond bossen. Je kan er als burger rechtstreeks terecht. Wij maken je even wegwijs doorheen deze bovenlokale samenwerkingsverbanden.

Regionaal Landschap Rivierenland
Onze gemeente maakt deel uit van Regionaal Landschap Rivierenland. Dat is de waterrijke streek rond de Nete, Dijle, Zenne en Rupel. Het is ook een vzw die de bewoners van deze regio actief wil betrekken bij duurzame streekontwikkeling, door zorg voor landschap en natuur. Regionaal Landschap Rivierenland zet projecten op rond streekidentiteit, kleine landschapselementen, natuurbehoud, zachte recreatie en educatie.

Een greep uit hun projecten:

 • aanleg en herstel van poelen: advies, praktische hulp en subsidie
 • aanleg en herstel van hagen en houtkanten: advies, praktische hulp en subsidie
 • autochtone bomen en struiken aanplanten: advies, praktische hulp en subsidie
 • aanleg en herstel van hoogstamboomgaarden: advies en cursussen
 • herstel van landschappen en klein bouwkundig erfgoed (veldkapelletjes, veldkruisen, ijskelders …) in bepaalde zones: advies, praktische hulp en subsidie
 • beheerovereenkomsten in landbouwpercelen: advies en subsidies
 • kunstnestjes voor zwaluwen in de buurt van bestaande broedgevallen
 • paddenoverzetkits voor vrijwilligers

Bosgroep Zuiderkempen
Heist-op-den-Berg maakt deel uit van de Bosgroep Zuiderkempen vzw, een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders. De vereniging biedt een forum aan de boseigenaars om vragen, bedenkingen en suggesties met betrekking tot goed bosbeheer te delen met andere openbare en private bosbeheerders. Alle boseigenaars, zowel privé als openbaar, van vijf are tot meer dan vijf ha bos kunnen bij de bosgroep terecht voor advies en ondersteuning.

Aanbod:

Informatie en onafhankelijk, gratis advies met betrekking tot het duurzaam beheer van het bos:

 • bosbouwtechnische informatie
 • wettelijke, financiële en administratieve aspecten van het bosbeheer
 • ondersteuning en hulp bij het uitvoeren van onrendabele beheerwerken
 • ondersteuning en hulp bij het invullen van kapmachtigingen, subsidiedossiers en beheerplan
 • organisatie en coördinatie van gezamenlijke bosbeheerwerken met meerdere boseigenaars samen

Organisatie en coördinatie van gezamenlijke (brand)houtverkopen:

 • aan de hand van lastenboek en verkoopsvoorwaarde
 • waken over de prijskwaliteit van werken

Een goed gesprek over het bos!

Kempens landschap
Heist-op-den-Berg is aangesloten bij de vzw Kempens Landschap. Kempens Landschap zorgt voor verwerven, opwaarderen en openstellen van landschappen. Zij ondersteunen en adviseren gemeenten inzake landschapszorg.

De vzw is eigenaar van het kasteelpark Hof ter Laken in Booischot en het Speelbergenbos (nabij het Pelgrimhof).

Landbouw en landschap
Landbouwbedrijven kunnen gratis een erfbeplantingsplan laten opmaken door de tuinarchitect van de provincie Antwerpen. Dit erfbeplantingsplan kan gevoegd worden bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een land- of tuinbouwbedrijf. Samen verfraaien we ons platteland.

Land- en tuinbouwers kunnen een vrijwillige beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij voor een periode van vijf jaar. De landschapsbedrijfsplanner van de VLM kan worden gecontacteerd via het Regionaal landschap Rivierenland.