Planningsfase Park Hof van Riemen

Landschapsontwerp - Landschaps- en sportpark Hof van Riemen

In het kader van het opgemaakte RUP Landschaps- en sportpark Hof van Riemen en de verdere ontwikkeling van dit gebouw is OKRA gevraagd een landschapsontwerp te maken. De doelstelling van het plan is de geplande sportontwikkelingen van onder andere het zwembad naadloos in het landschapspark in te bedden. Bovendien wordt het landschapspark een belangrijke schakel tussen de verschillende sportentiteiten, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de bestaande bebouwing, landschappelijke kenmerken, waterlopen, wensen en eisen van de gebruikers.

Ontwerpplannen

De ontwerpplannen van het nieuwe gemeentelijk zwembad bevatten een set aan plannen zoals een inplantingsplan, grondplannen, gevelaanzichten en doorsnedes. Deze plannen werden toegevoegd aan het dossier waarvoor een digitaal stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.

Op het inplantingsplan is de volledige projectzone te zien waarbinnen omgevings- en bouwwerken zullen plaatsvinden. Naast de inplanting van het nieuwe zwembad, zijn onder meer de toegangsweg, de parking, de verschillende fiets- en wandelpaden en een uitgebreid stelsel aan grachten en waterbuffering terug te vinden. De grondplannen, gevelaanzichten en doorsnedes bieden gedetailleerde informatie over het nieuwe zwembadcomplex.

 Inplantingsplan:

Grondplannen:

Gevels:

Doorsnedes: