Leefloon

Wat?

Als je geen inkomen of uitkering meer hebt of als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je leefloon vragen. Als je recht hebt op een sociale uitkering maar als die nog niet werd uitbetaald, kan je ook een voorschot vragen.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en sluit met jou een integratiecontract af. In dit contract wordt beschreven wat jij en de maatschappelijk werker zullen doen om problemen zoals tewerkstelling, geld, huisvesting, gezondheid, … aan te pakken. Het leefloon is een tijdelijke steun.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bankkaart(en) van alle gezinsleden

Neem gerust contact op om een afspraak in te plannen.