Leefloon en financiële steun

Team Sociale Dienstverlening maakt bij een aanvraag voor financiële steun steeds een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en mogelijke schulden. Een maatschappelijk werker voert hiervoor een sociaal onderzoek uit. Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te bezorgen aan de maatschappelijk werker zodat een correct beeld van de huidige financiële situatie ontstaat. Na het sociaal onderzoek beslist de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of het Bijzonder Comité over de aanvraag. Zij kunnen bijkomende voorwaarden verbinden aan de goedkeuring van de financiële steun.