Leegstand en verwaarlozing

Heist-op-den-Berg streeft ernaar leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen te ontraden en deze terug op de markt te brengen. Dit door middel van een belasting op leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen te heffen. Met de bedoeling om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren.

Wanneer wordt een pand beschouwd als leegstaand of verwaarloosd?

Leegstand
Leegstand treedt op als een woning langer dan 12 maanden niet bewoond is. Een gebouw staat leeg als meer dan 50% van de vloeroppervlakte langer dan 12 maanden niet gebruikt wordt.

Verwaarlozing
Een woning of gebouw is verwaarloosd als het meer dan negen strafpunten haalt op het technisch verslag verwaarlozing dat bij een plaatsbezoek wordt opgemaakt. Er worden enkel strafpunten gegeven voor gebreken aan de buitenkant van de woning.

Wat als een gebouw als leegstaand of verwaarloosd wordt beschouwd?

Volgende stappen worden er gevolgd:

 1. Inventarisatie
  Als leegstand of verwaarlozing van een gebouw of woning wordt vastgesteld, wordt de eigenaar van de woning op de hoogte gebracht dat het pand wordt toegevoegd aan de inventaris.
 2. Heffing
  Als een gebouw of een woning een jaar op de inventaris staat, is de heffing de eerste keer verschuldigd. Een afwijking hiervan is voor gebouwen binnen kernwinkelgebied ‘Bergstraat’. Vanaf zes maanden na opname in de inventaris is de eerste heffing verschuldigd. De eigenaar ontvangt vanaf dan elk jaar een aanslagbiljet.

  De eerste heffing bedraagt 990 euro voor een woning of gebouw buiten kernwinkelgebied ‘Bergstraat’ en 1.800 euro voor een gebouw in kernwinkelgebied ‘Bergstraat’.

  Nadien wordt de heffing jaarlijks vermenigvuldigd x, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning of het gebouw opgenomen is op de inventaris. X kan niet meer bedragen dan 5 (het basisbedrag wordt met andere woorden maximaal maal 5 gedaan).

  De heffing is niet van toepassing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, daarvoor bestaat een Vlaamse heffing (deze kan je hier raadplegen).

 3. Schrapping van de inventaris
  Als de leegstand of verwaarlozingsproblemen zijn opgelost en dit ter plaatse wordt vastgesteld bij een plaatsbezoek, kan de woning of het gebouw geschrapt worden uit de inventaris.

Wat indien je niet akkoord bent met een opname in de inventaris van leegstand of verwaarlozing?

Ben je niet akkoord, dan kan je bezwaar indienen. Bekijk hiervoor de voorwaarden van beroep in de onderstaande reglementen.

Zijn er uitzonderingen, vrijstellingen of gevallen van vermindering mogelijk?

In een aantal gevallen kan een vrijstelling of vermindering van deze heffing bekomen worden. Alle vrijstellingen en bijhorende voorwaarden waarvoor je eventueel in aanmerking kan komen, staan opgelijst in de onderstaande reglementen.

Huishoudelijk reglement