Dienst Rijbewijzen

Rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel
In april 2013 startte de gemeente Heist-op-den-Berg met de uitreiking van het rijbewijs in bankkaartmodel. De omwisseling naar dit model gebeurt op vraag van de burger. De oudere versies blijven geldig tot 2033. Sinds 1 oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen uitsluitend afgeleverd in bankkaartmodel.

Kostprijs van het rijbewijs, het internationaal rijbewijs en het voorlopige rijbewijs
- eerste rijbewijs of duplicaat n.a.v. verlies of diefstal: 25 euro
- rijbewijs n.a.v. een rijgeschiktheidsattest groep 2 of eerste medisch attest-groep 1: 25 euro
- omwisseling van een rijbewijs naar bankkaartmodel: 25 euro
- hernieuwing van het rijbewijs n.a.v. een nieuw rijgeschiktheidsattest groep 1 dat de categorieën opnieuw beperkt in tijd (cat.A, AM, B, BE, G): gratis 

- internationaal rijbewijs: 3 jaar geldig - 25 euro - 1 recente pasfoto (papieren versie)
- voorlopig rijbewijs Model 36: 25 euro
- voorlopig rijbewijs Model 18: 25 euro
- voorlopig rijbewijs Model 3: 25 euro

Algemeenheden
- Geen spoedprocedure mogelijk.
- Betaling moet gebeuren bij aanvraag rijbewijs of voorlopig rijbewijs.
- Rijbewijs heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar
- Geen verplichting om een rijbewijs met een gelijkende foto vervroegd om te ruilen.
- Afleveringsduur: 5 werkdagen.
- De burger moet zich persoonlijk aanbieden bij de aanvraag.
- Bij verlies of diefstal van het rijbewijs moet hiervan eerst aangifte gebeuren bij de politie.
- Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 3 maanden niet zijn afgehaald, worden vernietigd.

Foto en handtekening
De foto op het rijbewijs moet gelijkend zijn. Als je in het bezit bent van een recente identiteitskaart, kan jouw foto en handtekening uit de database van de elektronische identiteitskaarten worden gebruikt. Is je identiteitskaart meer dan één jaar oud, dan breng je een nieuwe, recente pasfoto mee.

Als de handtekening op je identiteitskaart niet meer gelijkend is, kan je handtekening ingescand worden met de ’penpad‘.

De belangrijkste wijzigingen vanaf 01 oktober 2017 betreffende de voorlopige rijbewijzen:
De begeleider volgt een verplichte vorming van minimum 3 uur bij een erkende rijschool of zelfstandige instructeur. Na deze vorming ontvangt de begeleider een begeleidersattest (= 10 jaar geldig).

Het praktisch examen kan ten vroegste 9 maanden na het bekomen van een voorlopig rijbewijs en vanaf 18 jaar.
Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs model 36 zal het begeleidersattest moeten voorgelegd worden. Op het aanvraagformulier ook de gegevens van de begeleiders invullen en door hen laten ondertekenen! Voor de begeleiders die niet-woonachtig zijn in Heist-op-den-Berg, moet de aanvraag nagekeken en afgestempeld worden in hun woonplaats. Er mag met uitzondering van de begeleider(s) geen passagier meerijden.

Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs model 18 (vanaf 18 jaar) wordt het bekwaamheidsattest van de rijschool voorgelegd.

Een houder van een voorlopig rijbewijs model 18 mag maximum 2 passagiers meenemen, op voorwaarden dat ze minstens 8 jaar een rijbewijs hebben voor de categorie B. Andere passagiers zijn niet toegelaten.

Indien men van model van voorlopig rijbewijs wenst te veranderen, kan men – binnen de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B waarvan men houder is – slechts één keer een voorlopig rijbewijs aanvragen van het model dat men nog niet heeft gehad en dit op voorwaarden dat men sedert minder dan 3 jaar geslaagd is voor het theoretisch examen.Men kan bij deze omschakeling de reeds afgelegde stage meenemen.

Een kandidaat waarvan de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs (Model 36 of Model 18) is verlopen, kan nog enkel praktijkexamen doen na minimum 6 uur praktijkles te hebben gevolgd in een erkende autorijschool. Indien de kandidaat zijn rijopleiding niet op deze manier wenst verder te zetten, dient hij er rekening mee te houden dat hij niet eerder dan drie jaar sinds de vervaldatum van zijn voorlopig rijbewijs categorie B, opnieuw een voorlopig rijbewijs categorie B kan bekomen!
Om te kunnen deelnemen aan het praktische examen, moet de kandidaat sedert minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 

Meer infowww.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs en www.rijbewijzer.be

 

Contact

Rijbewijzen
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
015 22 86 73, fax 015 24 95 98,
rijbewijzen@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Di, do: 9 - 12 uur 
Wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Za: 9 - 11.30 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur