Lichaam aan de wetenschap schenken

Je stelt jouw lichaam beschikbaar voor de wetenschap door een eigenhandig geschreven, gedateerde en door jezelf ondertekende verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling naar keuze te sturen. Neem vooraf contact op met de universitaire instelling die je kiest, want de nodige documenten en voorwaarden kunnen verschillen. Via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u de contactgegevens van de Vlaamse universiteiten

Procedure

De betrokkene dient contact op te nemen met een medische faculteit naar keuze.

Deze informeert je over de te ondernemen stappen en voorziet een document (testament) als voorbeeld, om te kunnen overgaan tot schenking van het lichaam aan de wetenschap.

Dit testament* dient handgeschreven, gedateerd en ondertekend  te worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam dient te gebeuren: indien je wensen hebt inzake religieuze dienst of crematie, moeten deze eveneens op het testament kenbaar gemaakt worden (rekening houdend met de regelgeving).

De wensen van de betrokken zullen altijd eerbiedigd worden. 

De betrokkene zal een kopij van het testament, die hij op zijn beurt aan een vertrouwenspersoon toevertrouwt, en een kaartje verkrijgen dat hij dient toe te voegen aan zijn identiteitskaart.

Bij overlijden moet het lichaam door een begrafenisondernemer opgehaald en bezorgd worden aan de universiteit.

Na een verblijf van onbepaalde duur, dat veelal 1 tot 2 jaar kan duren, zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven - rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

Bedrag

  • Wetenschappelijke instellingen (universiteiten) betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.
  • Bovendien zijn alle kosten verbonden aan het overlijden (en mogelijk ook het vervoer door de begrafenisondernemer) ten laste van de familie of de erfgenamen. 

Uitzonderingen

De universiteiten kunnen een lichaam weigeren onder bepaalde voorwaarden:

  • Bij laattijdig verwittigen en bezorgen van het lichaam;
  • Indien er een medico-legale autopsie heeft plaatsgevonden;
  • Zwaar beschadigde lichamen (recent ongeval of een operatieve ingreep) omdat de conserveringsmethode dan niet zou kunnen toegepast worden;
  • Bij een voorgaande orgaantransplantatie;
  • Bij overlijden in het buitenland.

Contactinformatie