Lokaal Overleg Kinderopvang

Voorzitter
Kelly Van Tendeloo
0472 60 30 01, kelly.van.tendeloo@heist-op-den-berg.be

Wat doet deze adviesraad?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van een Lokaal Loket Kinderopvang.

Concreet kan het Lokaal Overleg Kinderopvang:

  • het kinderopvangaanbod binnen de gemeente in kaart brengen
  • problemen m.b.t. het aanbod beschrijven en analyseren
  • mogelijke oplossingen geven voor problemen en knelpunten
  • adviezen geven met betrekking tot oproepen door Kind & Gezin tot uitbreiding kinderopvangplaatsen

Maar in de eerste plaats is het een ontmoetingsmoment voor alle partners rond kinderopvang, om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt drie keer per jaar samen.