Lokale Adviescommissie

Maak een afspraak

Wat is de Lokale Adviescommissie?
Als je een schuld hebt voor elektriciteit of gas kan jouw privéleverancier je contract beëindigen. Lukt het je niet om een andere leverancier te vinden, dan word je klant bij Fluvius. Voor water is Pidpa de enige leverancier.

Als je jouw facturen bij Fluvius of Pidpa niet op tijd kan betalen zullen zij je doorverwijzen naar de Lokale Adviescommissie (LAC). Op dit overleg wordt beslist of je elektriciteit, gas of water mag afgesloten worden.

De LAC bestaat uit verschillende personen die samen met jou de schuldsituatie bespreken. Je hoeft niet alleen te komen. Je mag gerust een vertrouwenspersoon meebrengen, bijvoorbeeld een familielid of vriend.

Je moet niet altijd naar de LAC komen. Nadat je dossier werd doorgestuurd door Fluvius of Pidpa naar het OCMW, zal het OCMW je hiervan op de hoogte brengen. We doen dit per brief en vragen je om contact op te nemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Als je geen contact opneemt proberen we langs te komen om alsnog je situatie te bespreken. Als we vóór de vergadering je situatie hebben kunnen bespreken is het vaak niet nodig om aanwezig te zijn op de LAC.

Wat wordt er besproken?
Je kan jouw situatie komen toelichten zodat een afsluiting vermeden kan worden. Op deze vergadering worden enkel de schulden aan Fluvius of Pidpa besproken en niet de schulden bij een privéleverancier. Heb je een schuld bij een privéleverancier dan kunnen we je wel helpen bij het aanvragen van een afbetalingsplan.

Wat kan er beslist worden?
Als je aanwezig bent, kan er een afbetalingsplan afgesproken worden. Je kan zelf aangeven wat voor jou haalbaar is om maandelijks af te betalen. Er kan ook beslist worden om een budgetmeter bij jou thuis te plaatsen. Als je niet aanwezig bent en niets hebt laten weten, kan er sneller beslist worden om je energie- of watertoevoer af te sluiten.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • uitnodigingsbrief voor de lokale adviescommissie

Contactinformatie