Lokale Adviescommissie

Wat?

Als je een schuld hebt voor elektriciteit of gas kan jouw privéleverancier je contract beëindigen. Lukt het je niet om een andere leverancier te vinden, dan word je klant bij Fluvius. Voor water is Pidpa de enige leverancier.

Als je jouw facturen bij Fluvius of Pidpa niet op tijd kan betalen zullen zij je doorverwijzen naar de Lokale Adviescommissie (LAC). Op dit overleg wordt beslist of je elektriciteit, gas of water mag afgesloten worden.

De LAC bestaat uit verschillende personen die samen met jou de schuldsituatie bespreken. Je hoeft niet alleen te komen. Je mag gerust een vertrouwenspersoon meebrengen, bijvoorbeeld een familielid of vriend.

Wat wordt er besproken?
Je kan jouw situatie komen toelichten zodat een afsluiting vermeden kan worden. Op deze vergadering worden enkel de schulden aan Fluvius of Pidpa besproken en niet de schulden bij een privéleverancier. Heb je een schuld bij een privéleverancier dan kunnen we je wel helpen bij het aanvragen van een afbetalingsplan.

Wat kan er beslist worden?
Als je aanwezig bent, kan er een afbetalingsplan afgesproken worden. Je kan zelf aangeven wat voor jou haalbaar is om maandelijks af te betalen. Er kan ook beslist worden om een budgetmeter bij jou thuis te plaatsen. Als je niet aanwezig bent en niets hebt laten weten, kan er sneller beslist worden om je energie- of watertoevoer af te sluiten.

Procedure

Nadat je dossier werd doorgestuurd door Fluvius of Pidpa naar het OCMW, zal het OCMW je hiervan op de hoogte brengen. We doen dit per brief en vragen je om contact op te nemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Als je geen contact opneemt proberen we langs te komen om alsnog je situatie te bespreken. Als we vóór de vergadering je situatie hebben kunnen bespreken is het vaak niet nodig om aanwezig te zijn op de LAC. 

Je kan zelf geen afspraak maken om op de LAC langs te komen, dit gebeurt steeds na een schrijven van het OCMW.

Beslissing LAC Fluvius

Na de Lokale Adviescommissie krijg je van het OCMW een brief waarin staat wat er beslist werd. Kijk goed na of het recht tot afsluiten werd toegestaan of niet.

Betaalplan
Er werd beslist dat je je schuld in een aantal schijven kan afbetalen. Je ontvangt de beslissingsbrief van het OCMW waarin vermeld wordt hoeveel je maandelijks moet betalen en wanneer. Van Fluvius krijg je maandelijks een brief met vermelding van de betaalreferentie en de vervaldag.

Plaatsing budgetmeter
Er werd beslist dat er een budgetmeter voor elektriciteit en/of gas geplaatst moet worden. Je moet een afspraak maken voor de plaatsing hiervan. Je kan zelf contact opnemen met Fluvius op 078 35 35 34 of je neemt contact op met team Energiehulp.

Schuld in budgetmeter
Als je al een budgetmeter hebt of er wordt beslist dat er een budgetmeter moet worden geplaatst, wordt de schuld meestal afbetaald via de budgetmeter. Er wordt een bedrag afgesproken dat per week wordt afbetaald. Het is belangrijk dat je voldoende krediet oplaadt zodat je afbetaling niet wordt onderbroken.
Zowel voor gas als elektriciteit kan de schuld via de budgetmeter worden afgebouwd.

Beslissing LAC Pidpa

Na de Lokale Adviescommissie krijg je van het OCMW een brief waarin staat wat er beslist werd. Kijk goed na of het recht tot afsluiten werd toegestaan of niet.

Betaalplan
Er werd beslist dat je je schuld in een aantal schijven kan afbetalen. Je ontvangt de beslissingsbrief van het OCMW waarin vermeld wordt hoeveel je maandelijks moet betalen en vanaf wanneer. Van Pidpa krijg je per betaalplan een brief met vermelding van je betaalreferentie en de vervaldagen.
Ben je je brief kwijt of wil je een bijkomende afbetaling doen? Betalingen aan Pidpa gebeuren op rekeningnummer BE47 0963 1480 0080 met vermelding van je betaalreferentie en naam.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart 
  • Documenten die je financiële situatie toelichten