Loket vreemdelingen

Het loket Vreemdelingen registreert de aanwezigheid van niet-Belgen in onze gemeente.

Zo is elke niet-Belg verplicht binnen de drie werkdagen zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft. Hij brengt zijn paspoort mee en een recente pasfoto.

De EU-burger meldt zijn aanwezigheid binnen de tien werkdagen. Hij brengt zijn paspoort of identiteitskaart mee.

Maak steeds telefonisch een afspraak om langs te komen aan het loket.

Meer info over vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be
Meer info over Nederlands leren: www.hvdnprovant.be, www.integratie-inburgering.be

Contactinformatie