Loket vreemdelingen

Het loket Vreemdelingen registreert de aanwezigheid van niet-Belgen in onze gemeente.

Zo is elke vreemdeling verplicht binnen de drie werkdagen zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft. Hij brengt zijn paspoort mee en een recente pasfoto.

De EU-burger meldt zijn aanwezigheid binnen de tien werkdagen. Hij brengt zijn paspoort of identiteitskaart mee.

Wens je op maandagavond (16 - 19 uur) of zaterdagvoormiddag (9 - 11.30 uur) langs te komen, maak dan telefonisch een afspraak.

Meer info over vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.be 
Meer info over Nederlands leren: www.hvdnprovant.be, www.integratie-inburgering.be

Meer info over de gevolgen van de aangekondigde Brexit voor het verblijfsrecht van Britten, kan je nalezen op de website van vreemdelingenzaken: Brexit en uw verblijfsrecht.

Contactinformatie