Maandagmarkt - info standhouders

De maandagmarkt vindt wekelijks plaats in de Bergstraat. Je kan op deze markt een ruim aanbod van producten terugvinden: dagelijkse voeding, textiel, huishoudelijke producten, ... Deze markt gaat al onafgebroken door sinds 1947.

De maandagmarkt is voorbehouden voor handelaars. De meeste standplaatsen worden ingenomen door vaste abonnementhouders. Je kan hier echter ook nog als losse deelnemer naartoe komen. Als losse deelnemer moet je in het bezit zijn van een machtiging ambulante handel.

Als dat in orde is, moet je wel eerst meedoen aan een eerlijke loting 'de bolling'. Deze vindt plaats in taverne 't Bergske, Bergstraat 112 in Heist-op-den-Berg, tussen 7.45 uur en 8.15 uur. Je schrijft daar in, werpt met de dobbelstenen en nadien worden de plaatsen die nog vrij zijn toebedeeld aan alle losse ingeschreven marktkramers.

Wanneer je een plaats hebt toegewezen gekregen, kan je je wagen/kraam gaan halen, en opstellen op de toegewezen plaats. Hierbij moeten wel enkele regels in acht genomen worden. Achter het kraam moet een doorgang van minstens één meter openblijven, en de ruimte tussen de kramen in (langs de voorkant) moet minstens vier meter zijn voor de brandveiligheid.

Het standgeld bedraagt 1,40 euro per lopende meter. Dit wordt ter plaatse, in de loop van de voormiddag, opgehaald door de marktleider.

Hieronder kan je het aanvraagformulier vaste standplaats terugvinden. Bezorg dit document ingevuld en met de nodige documenten terug aan Team Economie, Evenementen en Toerisme via:

Huishoudelijk reglement