Management

Het managementteam (MT) is een team van strategisch leidinggevenden dat aan het college van burgemeester en schepenen advies geeft over thema's rond beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Het MT bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, het goed functioneren van de teams en de interne communicatie. Het MT wil een brug slaan tussen de administratie en de politiek.

Het MT vergadert twee keer per maand. De algemeen directeur is de voorzitter van het managementteam.

In Heist-op-den-Berg zijn volgende personen lid van het MT:

  • algemeen directeur: Hans Welters
  • adjunct-algemeen directeur en beleidscoördinator Interne Organisatie: Isabelle Sterckx
  • financieel directeur: Kim Ceulemans
  • beleidscoördinator Dienstverlening: Kaat Beerts
  • beleidscoördinator Samenleving: Stien Lesage
  • beleidscoördinator Leefomgeving: Serafien Wouters
  • beleidscoördinator Openbaar Domein: Ruth Vandecan
  • beleidscoördinator Zorgverlening: Sarah Verstrepen