Markten

Maandagmarkt: info standhouders
De maandagmarkt is voorbehouden voor handelaars. De meeste standplaatsen worden ingenomen door vaste abonnementshouders. Je kan hier echter ook nog als losse deelnemer naartoe komen. Uiteraard moet je ook als losse deelnemer in het bezit zijn van een machtiging ambulante handel.

Als dat in orde is, moet je wel eerst meedoen aan de 'bolling'. Deze vindt plaats in taverne 't Bergske, Bergstraat 112, 2220 Heist-op-den-Berg, tussen 7.45 uur en 8.15 uur. Je schrijft daar in, werpt met de dobbelstenen en nadien worden de plaatsen die nog vrij zijn toebedeeld aan alle losse ingeschreven marktkramers.

Wanneer je een plaats hebt toegewezen gekregen; kan je je wagen/kraam gaan halen, en opstellen op de toegewezen plaats. Hierbij moeten wel enkele regels in acht genomen worden. Achter het kraam moet een doorgang van minstens een meter openblijven, en de ruimte tussen de kramen in (langs de voorkant) moet minstens vier meter zijn wegens de brandveiligheid.

Het standgeld bedraagt 1,25 euro per lopende meter. Dit wordt ter plekke, in de loop van de voormiddag, opgehaald door de marktleider.

Zondagmarkt: info standhouders
De rommelmarkt in Heist-op-den-Berg gaat steeds door zondagvoormiddag. Op deze markt mogen naast zelfstandigen of handelaars ook particulieren, als gelegenheidsdeelnemer, een plaatsje innemen. Volgende artikelen zijn onbeperkt toegelaten op de zondagmarkt: 

  • antiek,
  • tweedehandse goederen,
  • voorwerpen gesleten door gebruik, de zogezegde 'rommel',
  • eigen overschotten van groenten, fruit, bloemen, planten, in eigen tuin gekweekt (niet gekweekt met bedoeling ze te verkopen!),
  • konijnen, hamsters, cavia’s en vissen, ook enkel wanneer het een overschot van eigen kweek betreft (niet gekweekt met bedoeling ze te verkopen!)
  • pluimvee en vogels, ook weer overschotten van eigen kweek.

Deelnemerskaart
Als je daaraan voldoet, kan je als gelegenheidsdeelnemer op onze markt een plaatsje krijgen. Je bent dan nog wel verplicht om op voorhand een deelnemerskaart aan te kopen. Je kan de deelnemerskaart aanvragen bij team Economie. Een geldige aanvraag doe je door de volgende gegevens door te geven: naam, rijksregisternummer en adres; aard van de goederen (algemene omschrijving); deelname als particulier, handelaar/zelfstandige (= met ondernemingsnummer), minionderneming of vereniging.

Je kan dit rechtstreeks aan het loket doen tijdens de openingsuren, zodat je de kaart onmiddellijk meekrijgt en eventueel al de eerstvolgende zondag kan deelnemen. Je kan de kaart ook telefonisch of per mail aanvragen. Dan sturen wij de kaart zo snel mogelijk op met de post. Hou er dan wel rekening mee dat je de kaart tijdig aanvraagt: pas al je deze kaart in handen hebt, kan je deelnemen aan de markt! 

De betaling van het verplichte standgeld - op basis van het aantal uitgestalde meters - zal elke zondag ter plaatse op de markt gebeuren. Voor de verkoop van de artikelen die onbeperkt toegelaten zijn, betaal je 1,25 euro per lopende meter.

Richtlijnen veiligheid
Bij het inrichten van je stand mag alleen de stoep gebruikt worden, de rijweg dient te allen tijde vrij te blijven (= verplicht vrije doorgang voor de brandweer).  Tussen 8 en 13 uur is er geen verkeer op de markt toegelaten, d.w.z. dat je je auto vóór 8 uur van de markt moet verwijderen, en pas om 13 uur terug mag halen.

Tip: let er steeds op dat je rondom de markt de auto op een reglementaire plaats en wijze parkeert.

Praktische info
Uitpakken mag je pas vanaf 7 uur ’s morgens en om 14 uur moet het volledige marktterrein leeg en opgeruimd zijn, waarbij je zelf instaat voor de reinheid van je standplaats! Van 8 tot 13 uur kan je verkopen (= eigenlijke openingsuren van de markt). Om een standplaats te bemachtigen, begeef je je het beste naar de Cederstraat of Noordstraat (het stuk ten noorden van de Eugeen Woutersstraat). Deze straten worden hoofdzakelijk voorbehouden voor losse deelnemers met tweedehandse spullen en je sluit daar op zondagmorgen gewoon aan bij de reeds aanwezige losse deelnemers. In deze delen van de markt worden de plaatsen ingenomen volgens het principe: wie eerst aangekomen is, heeft als eerste recht op die plaats. Let op, er zijn 3 uitzonderingen te vinden in de Noordstraat waar 3 abonnementsplaatsen naast mekaar zijn toegekend. De standplaatsen van deze professionele verkopers zijn als het ware voor hen gereserveerd, waarbij zij tot 8 uur het recht tot inname ervan hebben. Dit gedeelte kan je vinden ter hoogte van de geasfalteerde parking aan de magazijnen van de Kringloopwinkel, startpunt = net voorbij de appartementsblok met huisnummer 21, eindpunt = net voorbij loskade 4. Er mag geen afval of overschot van je koopwaar achtergelaten worden. Ook op voorhand (d.i. vóór 7 uur 's morgens) mag er niets op de openbare weg (= straat, voetpad,…) gelegd, opgehangen, afgespannen worden. Dit wordt allemaal beschouwd als sluikstorten en zal als dusdanig behandeld worden!

Contactinformatie