Master-, beeldkwaliteit- en richtlijnplannen

Projecten en plannen die hieronder vallen, geven vaak een globale visie op een groot gebied, wijk of dorpscentrum weer. Dergelijke plannen geven een beeld van hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. In dat opzicht vormen deze plannen de basis voor concrete projecten en voor het vergunningenbeleid.