Masterplan Aldi-site

De Aldi-site - de oude vestiging van deze winkelketen in Heist-op-den-Berg - ligt tussen de Stationsstraat en de Oude Mechelbaan en wordt omringd met andere winkelpanden zoals Torfs Schoenen, Eldi, Bristol en E5 Mode. Deze handelspanden vormen als het ware een beperkt winkelcentrum. De eigendommen naast en achter de panden zijn momenteel ook in verandering. Zo heeft het bouwmaterialenbedrijf zich op een andere locatie gevestigd. Het binnengebied tussen Oude Mechelbaan en Stationsstraat - in het centrum van de gemeente - is momenteel nog onbenut. Daarnaast stuit het invullen of verbouwen van de bestaande winkelpanden op enkele problemen. De panden zijn volgens het gewestplan namelijk gelegen in een zone voor KMO en ambachelijke bedrijven.

Er is dan ook een herbestemming van deze zone nodig door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De gemeente wil het gebied als centrumgebied in de Heistste kleinstedelijke kern aanpakken in nauw overleg met de huidige eigenaars/bewoners. Omdat alle partijen op een of andere manier toch aan elkaar gebonden zijn en de opmaak van een RUP voor de omzetting van KMO-zone hoe dan ook nodig is, werd er een samenwerking met eerste betrokkenen opgezet. Op een aantal bijeenkomsten werden schetsen en voorstellen ingediend en besproken. Dit resulteerde in een ontwikkelingsplan/masterplan voor het volledige binnengebied tussen Oude Mechelbaan en Stationsstraat. Vooraleer de procedure van het RUP te starten, heeft het bestuur op maandag 17 september 2018 tijdens een informatievergadering de eerste voorstellen en de toekomstvisie voor het gebied laten voorstellen aan omwonenden en geïnteresseerden. Een overzicht van die voorstelling kan je raadplegen via deze link.

Documenten