Masterplan Industrie

Heistse hoek is een bestaand bedrijventerrein op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. Met een oppervlakte van ca. 221,5 ha vormt deze zone het grootste bedrijventerrein binnen de gemeente. Het bedrijventerrein dateert al van in de jaren ’70 toen de zone op het gewestplan volledig bestemd werd als gebied voor milieubelastende industrieën. Doorheen de jaren is de zone grotendeels ingevuld.

In de huidige toestand kent het bedrijventerrein verschillende punten die voor verbetering vatbaar zijn. Het masterplan onderzocht de mogelijkheden tot opwaardering, optimalisering en verduurzaming binnen het industriegebied.

Het masterplan kent volgende onderdelen :

  • Onderzoeksnota met een analyse van de bestaande toestand (knelpunten/potenties) en herstructureringsvoorstellen
  • Stedenbouwkundige richtlijnen voor toekomstige ingrepen in het bedrijventerrein.

Downloads