Melding omgeving

Welke werken of activiteiten kunnen met een melding?

  • Voor de uitvoering kleine werken op en rond een gebouw (overzicht)
  • Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 
  • In sommige gevallen voor het creĆ«ren van een zorgwoning 

Hoe dien je een melding in?

 Een melding enkel digitaal indienen via het Omgevingsloket van Vlaanderen. 

  • Meldingen voor stedenbouwkundige werken aan of in een woning zonder architect, kan je indienen via een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket: het snelinvoerloket.
  • Meldingen voor exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit kan je indienen via het Omgevingsloket

Alle informatie over de te nemen stappen en verdere communicatie verloopt via het Omgevingsloket.

Wat gebeurt er met jouw melding?

  • Er wordt eerst gekeken door de betrokken dienst of het dossier volledig is, of het bij de juiste overheid werd ingediend en of het meldingsplichtig is.
  • Als het dossier ontvankelijk en volledig is, wordt er aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar voorgesteld om akte te nemen van de melding. De gemeentelijke omgevingsambtenaar kan bij de beslissing bijkomende voorwaarden opnemen.

Binnen de twintig dagen (voor meldingen met enkel exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten) of dertig dagen (andere meldingen) worden deze stappen doorlopen en ontvang je bericht of er akte werd genomen van de melding of niet.