Meldingen

Kies hier de categorie waar je melding het best onder past:

De meldingen worden zo snel mogelijk behandeld. De behandelingstermijn hangt af van het soort
melding.

Een melding waarvoor de gemeente niet kan tussenkomen

  • Afvalophaling: dit meld je aan IOK via 014 58 09 96
  • Defecte straatlamp: dit meld je aan Fluvius
  • Schade aan gewestwegen (N10 en N15): dit meld je op het Meldpunt wegen
  • Hinder door slecht onderhouden hagen, bomen, ... op priv├ędomein: dit moet opgenomen worden door de eigenaar van de gronden. Je kan aan de politie vragen om de eigenaar aan te spreken: 015 750 950