Milieu- en natuurraad

Voorzitter

Wim Van Acker
wimvanacker@telenet.be

Wat doet deze adviesraad?

 • Adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het schepencollege, hetzij op verzoek van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief
 • Advies geven over de begroting, over het ontwerp van het gemeentelijke milieujaarprogramma en milieubeleidsplan, over de uit te voeren acties in het kader van de samenwerkingsovereenkomst en over de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente

Samenstelling

Effectieve leden

 • Wim Van Acker (voorzitter)
 • Jean-Pierre Schiepers (ondervoorzitter)
 • Roos Theys
 • Stefan Janssens
 • Marlies Lejuste
 • Karolien Vervloesem
 • Kitty Van Parys
 • Jan De Meutter
 • Thierry Toussaint
 • Roger Eyckmans
 • Kurt Van Den Brande
 • Frits Van Rooij
 • Joris Bernaerts
 • Carolien Milis
 • Guy Van Look
 • Frans Volkaerts
 • Wim Blockx
 • Jelle Van de Weyngaert
 • Irene Peeters
 • Jef Goossens
 • Sarah Wouters
 • Paul De Haes
 • Tine Verloy
 • Joachim Van der Auwera
 • Marleen Gijsemans
 • Michaël Van Raemdonck
 • Tamara Ceuppens
 • Eddy Timmermans

Plaatsvervangers

 • Joris Bosmans
 • Leen Leerschool
 • Cedric De Haes
 • Emiel Van Craen
 • Luc Heremans
 • August Verwimp
 • Els Vloebergh
 • Ingrid Van Lombeek
 • Johan De Coster
 • Patrick Schoovaerts
 • Guido Van Den Wyngaert
 • Luc Van Hoof
 • Martine Lefebre
 • Theo Van Thielen
 • Gisèle Vervoort