Milieu- en natuurraad

Voorzitter
Eddy Timmermans
0478 47 78 59, eddy.biokring@gmail.com

Wat doet deze adviesraad?

  • adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het schepencollege, hetzij op verzoek van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.
  • advies geven over de begroting, over het ontwerp van het gemeentelijk milieujaarprogramma en milieubeleidsplan, over de uit te voeren acties in het kader van de samenwerkingsovereenkomst en over de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.