Minimale levering aardgas

Wat?

Gezinnen bij wie de sociale leverancier een budgetmeter gas heeft geplaatst kunnen in aanmerking komen voor een deel gratis aardgas tijdens de winter. Elke winter wordt er opnieuw beslist of de Minimale levering aardgas wordt toegekend.

Procedure

Neem contact op met team Sociale Dienstverlening en maak een afspraak. 

Je hebt een gesprek met een maatschappelijk werker van het OCMW. Die onderzoekt of je wel of niet in aanmerking komt.

Kwam je al langs bij het OCMW? Dan hebben wij de meeste gegevens al.

De aanvraag dient na het sociaal onderzoek goedgekeurd te worden door het Bijzonder Comité Sociale dienst. Nadien laadt het OCMW de bedragen twee keer per maand op.
● Heb je een digitale meter ? Dan doet het OCMW de oplading.
● Heb je nog een oude meter ? Dan zet het OCMW de bedragen op jouw kaart.

Wat meebrengen

-  Je identiteitskaart
-  Het EAN-nummer van je digitale meter. Dit vind je op de meter zelf.
-  Een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels ... ).
-  Een bewijs van je vaste kosten (huur, water, energie, internet, verzekeringen ... ).
-  De contactgegevens van je schuldbemiddelaar, als je die hebt.