Minimumuitvaart

Er kan bij het OCMW een aanvraag ingediend worden naar tenlasteneming van de kosten van de begrafenis van een overleden persoon, een minimumuitvaart. Dit indien blijkt dat geen enkel familielid van de overleden persoon de begrafeniskosten kan betalen.  Een maatschappelijk werker zal een financieel onderzoek uitvoeren bij alle onderhoudsplichtige erfgenamen in rechte lijn tot en met de tweede graad (kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders van de overledene).

Contactinformatie