Minnelijke schikking bij de vrederechter

Elke burger kan terecht bij het vredegerecht van Heist-op-den-Berg (Kerkhofstraat 2) voor een 'minnelijke schikking'. Dit wordt ook wel 'oproeping in verzoening' genoemd. Dit is gratis.

Wat moet je doen? Je vult dit formulier in, stuurt het op per post of mail naar het vredegerecht. De vrederechter zal jou en de tegenpartij oproepen om op een bepaalde dag te komen. De tegenpartij kan natuurlijk niet verplicht worden om te komen. Als beide personen verschijnen en een oplossing bereiken, wordt hiervan een 'proces-verbaal' gemaakt dat kan worden afgedwongen. Dit is een goede manier om (gratis) een discussie op te lossen.

Let op: de vrederechter geeft geen juridisch advies. Hij heeft enkel een verzoenende, bemiddelende rol.