Missie en visie lokaal bestuur

Het is de taak van het lokale niveau om duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers. Wij verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van onze  bevoegdheden en zullen onze inwoners zo veel mogelijk bij het beleid betrekken.

Onze missie
Een breed gedragen, efficiĆ«nt en realistisch ambitieus lokaal bestuur, werkt voor en samen met alle Heistenaars aan een zekere toekomst.  We zetten in op meer groen, veilige mobiliteit, levendige en leefbare buurten en kansen voor iedereen vanuit een professionele en betrokken organisatie.  Zo dragen we bij tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.