Mobiliteit

De dienst Mobiliteit is werkzaam op verscheidene domeinen met betrekking tot verkeer en mobiliteit en staat hiervoor in contact met andere gemeentediensten zoals de diensten bouw en milieu, technische zaken, lokale economie… Tot het takenpakket van de dienst Mobiliteit behoren ondermeer:

 • uitwerken van projecten rond verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
 • actueel houden van het mobiliteitsplan
 • voorbereiding van de dossiers ter bespreking op de Ambtelijke Werkgroep Verkeer en de Adviesraad voor Verkeer
 • nauwe samenwerking met de politie op vlak van verkeersveiligheid en het handhaven ervan
 • nauwe samenwerking met de scholen op vlak van verkeerseducatie en -sensibilisatie
 • nauwe samenwerking met de externe parkeerbeheerder binnen de gemeente
 • verzamelen en behandelen van meldingen van burgers
 • machtigingsbesluiten en legitimatiekaarten gemachtigde opzichters
 • openbaar vervoer
 • schoolroutekaart
 • parkeren in het centrum

Voor algemene vragen rond verkeer en mobiliteit kan je steeds terecht aan de loketten van de dienst Bouw & Milieu tijdens de gewone openingsuren. Voor complexere en specifieke dossiers, zoals grote bouwprojecten, aanleg nieuwe straten, educatieve projecten…, kan je best telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

 

Contact

Mobiliteit
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 12,
mail mobiliteit@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur