Woordkunst-Drama Vakken

 

Eerste graad: voor kinderen van 6 en 7 jaar

 • Domeinoverschrijdende initiatie (Muziek & Woord): Een creatief labo waar muziek en woordkunst-drama samenkomen.
 • Woordinitiatie: op een speelse manier en met veel fantasie gaan we op tocht door de boeiende wereld van de taal.

Tweede graad: voor kinderen vanaf het derde leerjaar

 • Woordatelier
  In deze lessen kan je je uitleven in personages, leer je spreken over allerlei onderwerpen en kan je zelf verhalen verzinnen. We werken met poëzie, fragmenten uit boeken en kleine toneelstukjes. Ook juiste uitspraak komt aan bod. We experimenteren met ‘woord’ in zijn breedste vorm.

              

                                    

Derde graad

 • Woordstudio
  Monologen, poëzie, zelfgeschreven teksten, luisterspel …  Allemaal materiaal waarmee je werkt in het vak woordstudio We vertrekken vanuit je leefwereld en interessesfeer en gaan op zoek naar je persoonlijke expressie. Woordstudio bereidt je voor op verteltheater-stemregie. 

              

                               

 • Dramastudio
  Via improvisaties, rollenspelen en dialogen krijg je inzicht in hoe je een personage maakt, hoe je situaties kan spelen samen met anderen.  Je leert stapsgewijs met woorden en je lichaam expressie geven aan je fantasie. Dramastudio bereidt je voor op speltheater.

              

Vierde graad

 • Dramalab
  Bij dit groepsvak voor alle 4e graden bezoek je voorstellingen, lezingen en evenementen. Tijdens de lessen leer je deze activiteiten te kaderen in de geschiedenis, stijlen of stromingen binnen de podiumkunsten en het cultuurlandschap. Je gaat interpreteren en vergelijken. Je verruimt je blik en leert je mening te geven vanuit je eigen ervarings- en gevoelswereld.
 • Theater (Studierichting vertolkend acteur)
  In de lessen theater leer je jezelf expressief uitdrukken via een personage. Je onderzoekt samen met je medespelers het hoe en waarom van een tekst en de invulling daarvan. We besteden aandacht aan samenspel en de relatie met het publiek. Deze vaardigheden leer je in praktijk brengen op toonmomenten.

        

 • Verteltheater & stemregie (Studierichting vertolkend acteur)
  In de lessen verteltheater & stemregie ga je op zoek naar je eigen manier van vertellen. Je leert teksten expressief te brengen voor publiek, alleen of in groep, met aandacht voor natuurlijk spreken, uitspraak en lichaamstaal.  We verkennen hierbij verschillende literaire genres: poëzie, proza, dialogen, monologen, verhalen, cabaret,...

                    

 • Spreken & vertellen (Studierichting creërend acteur)
  Bij deze discipline leer je hoe je je zo helder mogelijk in verschillende situaties en voor verschillende doelgroepen kan uitdrukken. Via improvisaties, schrijfopdrachten, spreekmomenten, discussies en redevoeringen krijg je inzicht in wat voor jou de beste manier is om zo persoonlijk mogelijk met het gesproken woord om te gaan. 

 

Specialisatiegraad

wordt weldra aangevuld

Volwassenen, derde graad
Optie woordkunst-drama

 • Woordlab
  Gedurende twee uur leer je een duidelijke heldere taal en zuivere uitspraak te hanteren. Je leert ook om bewust om te gaan met spreektechniek en non-verbale communicatie. Je scherpt je taalvaardigheid aan vanuit improvisatie, vertel- en spreekopdrachten en maakt kennis met verschillende soorten tekstmateriaal. Ook in woordlab werk je naar toonmomenten toe.

Contactinformatie