Een nieuw administratief centrum voor Heist-op-den-Berg

Update
Vanaf vrijdag 7 mei kan je in het centrum van Heist-op-den-Berg een wandeling doen die focust op de haalbaarheidsstudie van het nieuwe administratief centrum.

Waarom een administratief centrum in onze gemeente? Hoe gaan we dat realiseren? Welke eindscenario’s liggen op tafel? Enzovoort. Aan de hand van informatieborden, foto’s, … krijg je meer info over het verloop van het traject. 

Meer weten over de wandelroute? Feedback geven?

Historiek
De gemeenteraad en OCMW-raad keurden op 16 februari 2017 de organisatiestructuur, de personeelsformatie van één lokaal bestuur en het principe voor de ontwikkeling van gezamelijk administratief centrum goed.

De bouw van een administratief centrum is een ambitieus project. Het zal een grote impact hebben op onze organisatie maar ook op het centrum van Heist-op-den-Berg en de ruimere omgeving. Daarom werd in 2018 besloten om eerst een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie van dit project.

Traject Vlaamse bouwmeester
Voor de aanstelling van een studiebureau deed Heist-op-den-Berg beroep op de Vlaamse bouwmeester. Aan de hand van een Open Oproep kreeg het lokale bestuur ondersteuning bij de selectie van het juiste bureau. Verschillende inschrijvingen liepen binnen; op 2 mei 2019 werden vier kandidaten geselecteerd die het beste van zichzelf konden geven voor een jury.

Eind 2019 werd het Brusselse bureau VELD verkozen. Voor de haalbaarheidsstudie werken ze samen met Grue, een bureau gevestigd in Parijs. Beide bureaus bevinden zich op het snijvlak tussen architectuur, ruimtelijke planning en landschapsplanning.

De samenwerking met het participatiebureau Osmos vormde ook een zeer belangrijk pluspunt.

Een project in vier fases
In 2020 startte de haalbaarheidsstudie die in vier fases verloopt. Elke fase wordt teruggekoppeld met de burger en vraagt input van specifieke experts. 

Contactinformatie