NAC - haalbaarheidsstudie

Met de start van 2020 startte ook de haalbaarheidsstudie op. Het projectplan voor de haalbaarheidsstudie omvat vier fases. Elk deelproject is gekoppeld aan terugkoppelingen met de burger en vraagt input van specifieke experts.

Fase 1: analyse - KLAAR!

 • stedenbouwkundige, ruimtelijke en landschappelijke analyse
 • programmatorisch ontwerpend onderzoek
 • analyse van de ambities van het lokaal bestuur
 • definitie van de randvoorwaarden voor inrichting en inplanting van het AC

Fase 2: ontwerp van scenario's - KLAAR!

 • uitwerking van verschillende ruimtelijke scenario's
 • via de scenario's worden de ruimtelijke, financiële en programmatorische gevolgen geïllustreerd
 • Opgelet: er wordt nog geen eindresultaat uitgewerkt!

Fase 3: evaluatiefase - KLAAR!

 • de scenario's worden via ontwerpend onderzoek geëvalueerd op basis van verschillende thema's
 • experten (mobiliteit, financiële haalbaarheid, ...) laten hun licht schijnen op de scenario's

Fase 4: finale uitwerking - LOPENDE

 • opmaak van een concreet masterplan
 • deze fase omvat ook de beschrijving van mogelijke vervolgtrajecten en richtlijnen voor toekomstige projecten