NAC Haalbaarheidsstudie fase 1

ij de start van het project voerde VELD een uitgebreide analyse uit: de landschappelijke structuren van Heist-op-den-Berg werden in kaart gebracht en de eigenschappen van de ruimtelijke omgeving werden onderzocht.

VELD ging verder ook aan de slag met de medewerkers van het lokale bestuur: Waar liggen zij van wakker? Wat is belangrijk voor de werking? In het bepalen van de vereiste werkoppervlakte is rekening gehouden met flexwerken. Ook is er voldoende aandacht voor veilige spreekkamers en zijn er verschillende vergaderopties doorheen het gebouw.

Zo werd een eerste programma van eisen voor het gebouw zelf opgesteld: daarin is opgenomen hoeveel vierkante meters er voorzien moeten worden voor de loketten, de verschillende teams, de bibliotheek, de parking, enzovoort.

In deze eerste fase werd tot slot eveneens een participatie-evenement georganiseerd.