NAC Haalbaarheidsstudie fase 2

In fase 2 werd ontwerpend onderzoek doorgevoerd: daarbij werd dieper ingegaan op de mogelijke locaties van het nieuwe administratieve centrum.

De directe omgeving is doorgelicht: hoeveel bouwlagen zijn hier voorzien? Staan er in de omgeving vooral woningen? Handelszaken? Is er voldoende ruimte voor een groot gebouw? Kunnen we er groenelementen aan toevoegen? Wat met de parkeergelegenheid? Waar kunnen we de vereiste ruimte voor evenementen organiseren? Hoe bereikbaar kunnen we de verschillende locaties maken?

VELD heeft verschillende scenario’s uitgewerkt op verschillende locaties. De varianten worden ingezet om de discussie op gang te trekken: wat voor soort gebouw willen we? Waar moet dit ingeplant worden? Hoe moet de buitenruimte van een nieuw administratief centrum eruit zien?

Er is nog geen sprake van een voorkeursscenario: de verschillende puzzelstukken die samen de scenario’s vormen worden tegen het licht gehouden. Zo kunnen het beleid, de medewerkers en de burgers inzicht krijgen in wat gewenst is en wat niet.