NAC Haalbaarheidsstudie fase 3

De verschillende scenario’s die werden ontwikkeld worden getoetst met verschillende experts. Concreet: mobiliteit, financiële haalbaarheid en ervaringsdeskundigen (= de medewerkers).

De haalbaarheid wordt ook in haar bredere context onderzocht. Zo is bijvoorbeeld onderzoek gevoerd naar de parking aan de Vlinderstraat. In het verleden werd die Vlinderparking aangeduid als plek voor de uitbreiding van het toenmalige OCMW. De site is in fase 3 van de haalbaarheidsstudie opnieuw onderzocht. Ondertussen zijn OCMW en gemeente versmolten tot één organisatie. Het programma nodig om die volledige organisatie in één centrum te huisvesten is daarom geprojecteerd op de site van de Vlinderparking.
Andere ruimtelijke invullingen van de Vlinderparking worden ook onderzocht. De focus ligt daarbij op functies die het kernversterkende beleid van het centrum ondersteunen. Kortom: welke activiteiten die op de Vlinderparking plaatsvinden kunnen het centrum van Heist-op-den-Berg helpen verbeteren?
De invulling van de Vlinderparking wordt ook steeds gekoppeld aan de mogelijke functies op de sites van het Cultuurplein en de locatie van de huidige bibliotheek. Zo wordt het ruimere verhaal van het centrum van Heist-op-den-Berg steeds in het vizier gebracht, samen met de ontwikkelingsstrategie voor een nieuw administratief centrum.

In deze derde fase werden verscheidene gemeenteraadscommissies georganiseerd.