NAC - vragen en antwoorden - algemeen

Vraag 1 - Waarom één administratief centrum?

Begin 2017 vloeiden gemeente Heist-op-den-Berg en OCMW Heist-op-den-Berg samen tot Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg. In één administratief centrum kunnen de twee organisaties verenigd worden. De huisvesting op één locatie zal efficiëntiewinst opleveren en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. De burger zal dan immers niet meer van één locatie naar een andere gestuurd moeten worden.

Een paar medewerkers aan het woord …

"Als projectbeheerder is het mijn rol om verschillende teams te laten samenwerken. De koppen bij elkaar steken met collega’s die letterlijk over verschillende adressen verspreid zitten, is niet simpel. Telewerk kan een klein aandeel van dat probleem oplossen. Maar voor heel wat dossiers is er toch een stevige portie creativiteit nodig. Dat is moeilijk in een online meeting."

"Het is mijn aanvoelen dat we niet alleen tijd zullen winnen en dus efficiënter kunnen werken. Door de nabijheid van alle collega’s kan onze samenwerking sterk verbeteren, waardoor onze service naar de burger toe beter wordt én waardoor de kwaliteit van onze projecten zonder twijfel kan stijgen.
Daar kan de burger toch enkel wel bij varen, niet?"

Vraag 2 - Wat is een haalbaarheidsstudie? Wordt er dan geen gebouw ontworpen?

Architectenbureau VELD werkt voor het lokale bestuur aan een haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een nieuw administratief centrum.

De haalbaarheidsstudie voorziet letterlijk in een studie van de haalbaarheid. Het architectenbureau bestudeert of het haalbaar is om een nieuw centrum te bouwen. Daarbij worden verschillende thema’s onderzocht. 

  • Mobiliteit

Een nieuw gebouw moet je natuurlijk kunnen bereiken. Te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met de wagen, … Zo vormt elk gebouw met een publieksfunctie een knooppunt in een ruimer mobiliteitsverhaal. Uiteraard moet dat plaatje kloppen.

Er wordt dan ook onderzocht of de mobiliteit die een nieuw administratief centrum meebrengt, ingepast kan worden in het bestaande wegennetwerk.

  • Kernversterking

Hoe kunnen nieuwe functies in het centrum datzelfde centrum verbeteren? Aantrekkelijker maken? ‘opladen’?

Het ruimere plaatje wordt bekeken: het onderzoek van de haalbaarheid van een nieuw administratief centrum is onlosmakelijk verbonden met het uitwerken van een ontwikkelingsstrategie voor het centrum van Heist-op-den-Berg.

  • Financiële haalbaarheid

Er is onderzocht welke panden verlaten kunnen worden als de administratie met zijn allen in één administratief centrum gehuisvest wordt.

De huur van verschillende gebouwen zou bij een verhuis immers opgezegd kunnen worden; een aantal panden zou ook verkocht kunnen worden. Op die manier kan het lokale bestuur een zeker kapitaal verzamelen om te investeren in de bouw van één administratief centrum.

Ook wordt onderzocht of op bepaalde gronden in eigendom van het lokale bestuur ontwikkelingen gerealiseerd zouden kunnen worden die eveneens kunnen leiden tot een budgettaire bijdrage.

We onderstrepen dat we de haalbaarheid onderzoeken. Dat wil dus zeggen dat we in deze fase nog geen ontwerpen aan het uitwerken zijn voor een nieuw gebouw.
In het project van de haalbaarheidsstudie werkte het bureau een aantal scenario’s uit. Op de locaties die in aanmerking komen voor de realisatie van een AC werden verschillende opties uitgetest.
Door aan de slag te gaan met die puzzelstukken, komen de inzichten: we leren wat we wensen voor ons administratief centrum en krijgen inzichten in wat we zeker niet willen.

Zie ook vraag nr. 11 onder Sites - Welke sites worden onderzocht in de haalbaarheidsstudie?

Vraag 3 - Wat is de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s?

In de zomer van 2020 werd de financiële haalbaarheid onderzocht in een werkgroep. Voorlopig beperkt dat onderzoek zich tot de totale investeringskosten. Op zich zegt dat niet veel voor een lokaal bestuur. De totale investeringskosten beschouwen immers hoeveel budget er in totaal aan de eindmeet (= na de realisatie van het administratief centrum) gespendeerd zal zijn.

Om een degelijk beeld te vormen is het echter belangrijk dat de cashflows in beeld gebracht worden. Kortom: welke investeringen verdwijnen er elk jaar uit het budget en welke winsten komen jaarlijks binnen? Het zijn die rekeningen per jaar die bepalen of het verhaal financieel haalbaar is voor het lokale bestuur.

Een sterk bepalende factor in deze oefening wordt uiteraard gevormd door de opbrengsten door verkoop, verhuur en dergelijke van de rest van het patrimonium van het lokale bestuur.