NAC - vragen en antwoorden - kernversterking

Vraag 7 - Wat is kernversterking?

‘Kernversterking’ is de laatste jaren een heel belangrijk begrip geworden binnen de ruimtelijke planning; maar waar gaat het eigenlijk De betekenis van het woord zit vervat in de combinatie van ‘kern’ en ‘versterking’. Concreet is het opzet om het centrumgebied (= de kern) te optimaliseren, verbeteren, versterken. Dat gaat over verschillende gebieden: een centrumgebied kan niet enkel op vlak van ruimtelijke planning versterkt worden. Andere belangrijke aspecten zijn onder meer: wonen, mobiliteit en economie.

Op het vlak van ruimtelijke planning en wonen gaat kernversterking vaak over het realiseren van een hogere dichtheid in het centrumgebied. Om open ruimte in onze gemeentes te sparen, moeten we dichter gaan bouwen en gaan wonen in de kernen; dat staat als een paal boven water. Uiteraard moet dat gebeuren met een goede ruimtelijke visie zodat de kern leefbaar is en blijft.

Economisch gezien zoomt een kernversterking ook in op de lokale handel: hoe krijgen we een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief aanbod in ons centrumgebied?

Met de realisatie van een belangrijke functie als een administratief centrum kan een centrumgebied verder opgeladen (of: versterkt) worden. Zo trekt een administratief centrum uiteraard wel wat bezoekers per dag; als de omgeving zo ontworpen kan worden dat die bezoekjes ook makkelijk gekoppeld kunnen worden aan een passage in onze Bergstraat, dan betekent dat zonder twijfel een versterking van onze handelskern.

Wanneer een project inzet op kernversterking houdt het ook rekening met het mobiliteitsluik: een nieuwe functie mag het bestaande verkeersnetwerk niet overbelasten. Duurzame verkeersstromen zorgen voor een leefbare kern.

Vraag 8 - Wat is het plan met het Cultuurplein?

In de haalbaarheidsstudie worden verschillende scenario’s onderzocht. In de zomer van 2020 lagen er nog drie scenario’s op tafel: een administratief centrum op de site van de Vlinderparking, een op het cultuurplein en een op de site van de huidige bibliotheek.

In de werkgroepen die volgden in de laatste maanden van 2020 werd het duidelijk dat het scenario waarin er een administratief centrum wordt gerealiseerd op het Cultuurplein op weinig draagvlak kan rekenen.
Wel is er animo voor de realisatie van een nieuwe ‘wand’ aan het plein: zo zou de Bergstraat doorgetrokken kunnen worden op het Cultuurplein. Aan de noordelijke zijde kan een nieuw bouwblok gecreëerd worden waarin horeca en/of handelszaken hun plek krijgen op het gelijkvloers. Op de hogere verdiepingen zouden woningen gerealiseerd kunnen worden.
Op die manier krijgt de noordelijke rand van het plein een ‘gezicht’; en dat draagt bij aan de beleving en de ruimtelijke kwaliteit van het Cultuurplein.

Vraag 9 - Wat zal er gebeuren met de overige gebouwen van het lokale bestuur?

In de haalbaarheidsstudie is onderzocht welke gebouwen leeg zouden komen te staan door de verhuis van de administratieve medewerkers naar het administratief centrum. Die gebouwen zouden verkocht kunnen worden; de huur van de panden zouden we kunnen opzeggen. Het opzeggen van dat patrimonium kan een bijdrage leveren in de financiering van het administratief centrum.

De oefening van de realisatie van een nieuw administratief centrum zal sowieso een strategie omvatten voor de gehuurde panden én de gebouwen in eigendom van het lokale bestuur.
Concreet: voor de gebouwen op het Kerkplein is het duidelijk dat ze een historische waarde hebben. In de haalbaarheidsstudie is er ook een uitspraak gedaan over de herbestemming van die panden. Bijvoorbeeld: het trein- en heemmuseum in het gemeentehuis; de dekenij als congrescentrum.
Dat zijn eerste ideeën waarvan nog onderzocht moet worden of ze haalbaar zijn.

Vraag 10 - Zal er nog voldoende ruimte voor evenementen in het centrum overblijven? 

De evenementen die jaarlijks plaatsvinden in het centrum van Heist-op-den-Berg zijn een belangrijk onderdeel van onze identiteit. In alle mogelijke scenario’s blijft er voldoende ruimte over om kermissen, festivals, en dergelijke te organiseren. Dat is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een administratief centrum in het centrum.