NAC - vragen en antwoorden - Sites

Vraag 11 - Welke sites worden onderzocht in de haalbaarheidsstudie?

Architectenbureau VELD heeft drie locaties onderzocht als potentiële plek voor een nieuw administratief centrum.

  • De locatie van de huidige bibliotheek

De kwaliteit van de bestaande bibliotheek is beperkt; er zijn heel wat technische problemen. Het is daarom aangewezen om niet langer in het bestaande gebouw te investeren en de huidige bibliotheek af te breken.

In het bouwprogramma is rekening gehouden met een bibliotheek die vervat zit in het gebouw van het nieuw administratief centrum.

  • De site van de parking aan de Vlinderstraat

Deze locatie werd een aantal jaren geleden verworven door het lokale bestuur; het opzet was toen nog om er een Sociaal Huis (van het voormalige OCMW) te realiseren.

Ondertussen zijn het OCMW en de gemeente samengevloeid tot één lokaal bestuur. Samen staan zij in voor een groter aantal medewerkers en bijgevolg een groter bouwprogramma dan dat van het vroeger geplande Sociaal Huis.

  • Het Cultuurplein

Ook de huidige parking op het Cultuurplein is door VELD onderzocht als mogelijke plek voor een administratief centrum. In dat scenario zou een beperkt deel van het Cultuurplein ingenomen worden door het administratief centrum; de rest van de locatie kan ingevuld worden met een plein, terwijl de parking ondergronds wordt gerealiseerd.

Het is duidelijk dat een scenario waarin er een administratief centrum gerealiseerd wordt op het Cultuurplein op weinig draagvlak kan rekenen.