NAC - vragen en antwoorden - vervolg

Wat zijn de volgende stappen na de haalbaarheidsstudie?

VELD zal in de laatste maanden van 2020 en de eerste van 2021 de twee resterende scenario’s uitwerken. De verschillende puzzelstukken waaruit de scenario’s bestaan zullen op vlak van financiële haalbaarheid en mobiliteit extra onderzocht worden.

Na de haalbaarheidsstudie gaat het bestuur aan de slag met de resultaten: de puzzelstukken worden in een groter geheel gekaderd, waaronder het onderzoek naar kernversterking in Heist-op-den-Berg, het aangepaste mobiliteitsplan, een algemene visie op het patrimonium van het lokale bestuur, …

Aanvullend zal er ook juridisch meer onderzoek nodig zijn om na te gaan wat mogelijk is.

Hoe wordt er verder gecommuniceerd?

De meest recente informatie vind je steeds op deze projectpagina van het nieuw administratief centrum

Heb je vragen of bemerkingen voor de projectgroep binnen het Lokaal Bestuur? Je kan hen bereiken op ac@heist-op-den-berg.be.

Voor de fysieke informatie- en participatiemomenten strooide de coronacrisis heel wat roet in het eten. Het participatiemoment in februari kon wel plaatsvinden.
Het geplande evenement van augustus moest jammer genoeg plaats ruimen voor een online bevraging.
Ook in de laatste fase van het dossier wordt een evenement voor de burger voorzien. Uiteraard moeten we nog steeds rekening houden met de maatregelen rond het virus. Als de situatie in 2021 het toelaat, zal er later dit jaar nog een participatiemoment plaatsvinden. Het is belangrijk dat de burger zijn zeg kan doen binnen dit trajectverloop. Jouw stem zal dus zeker tellen!