Bacterievuur

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldt het voorkomen van bacterievuur, veroorzaakt door de bacterie ’Erwinia amylovora‘. Bacterievuur is een schadelijk organisme dat voorkomt in de fruitteelt, op bomen en sierplanten, in tuinen, parken en plantsoenen. Het is te herkennen aan het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen, net alsof ze door vuur verschroeid zijn. De bestrijding ervan is verplicht door de Belgische en Europese wetgeving.

Het beperken van het gebruik van waardplanten (dit zijn planten die ’gastheer‘ zouden kunnen zijn voor deze parasiet) voor bacterievuur in aanplantingen zou in onze gemeente de infectiedruk en het risico op besmettingen aanzienlijk kunnen verminderen. In Heist-op-den-Berg gaat het om de volgende planten, waarvan het aanplanten dus ontraden wordt.

  • Meidoorn (Crataegus)
  • Lijsterbes (Sorbus)
  • Kweesoorten
  • Vuurdoorn (Pyracantha)
  • Cotoneastersoorten (Dwergmispels )
  • Meelbessen (Sorbis)
  • Photinia‘s

Meldingsplicht
Het is verplicht om de vaststelling van bacterievuur en de genomen maatregelen te melden aan de Provinciale Controle Eenheden van het FAVV.

Info
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Controle Eenheid provincie Antwerpen, tel. 03 202 27 11, fax 03 202 28 11, mail meldingen meldpunt@favv.be, mail info info.ANT@favv.be, website www.favv-afsca.fgov.be