Grondwater

Wie meer dan 500 m³ grondwater per jaar oppompt, moet een milieuvergunning aanvragen. Ook voor een ‘bronbemaling’ voor bouwkundige werken (bv. het droogmaken van een bouwperceel) is een melding vereist.

Als je putwater als drinkwater wilt gebruiken, is het aangewezen dat je de kwaliteit van het water jaarlijks laat onderzoeken. Dit onderzoek kan tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen, tel. 03 259 12 00, info@pih.provant.be.

Is je woning niet aansluitbaar op het leidingwaternet, dan onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij (tel. 053 72 64 45) het putwater gratis. Je kan de aanvraagformulieren vinden op www.vmm.be onder de rubriek ‘aanvraag tot onderzoek putwater’ of bij de gemeentelijke milieudienst.