Regionaal Landschap Rivierenland

Wist je dat onze gemeente deel uitmaakt van Regionaal Landschap Rivierenland? Dat is de waterrijke streek rond de rivieren Nete, Dijle, Zenne en Rupel. Het is ook een vzw die de bewoners van deze regio actief wil betrekken bij duurzame streekontwikkeling, door zorg voor het landschap en de natuur. Regionaal Landschap Rivierenland zet projecten op rond streekidentiteit, kleine landschapselementen, natuurbehoud, zachte recreatie en educatie.

RIVIERENLAND... DAT IS OOK JOUW LANDSCHAP!

Rivierenland ontdekken
- wandelkaarten van de streek: Wandelnetwerk Rivierenland en Wandelgebied

Rivierenland 
- fietsbrochure ‘Landschapsbelevenissen’

Rivierenland mooier maken
- aanleg en herstel van poelen: advies, praktische hulp en subsidie 
- aanleg en herstel van hagen en houtkanten: advies, praktische hulp en subsidie
- autochtone bomen en struiken aanplanten: advies, praktische hulp en subsidie
- aanleg en herstel van hoogstamboomgaarden: advies en cursussen 
- herstel van landschappen en klein bouwkundig erfgoed (veldkapelletjes, veldkruisen, ijskelders, …) in bepaalde zones: advies, praktische hulp en subsidie
- beheerovereenkomsten in landbouwpercelen: advies en subsidies

Rivierenlandbewoners helpen
- kunstnestjes voor zwaluwen in de buurt van bestaande broedgevallen 
- paddenoverzetkits voor vrijwilligers

Leren over Rivierenland
- allerlei activiteiten en vormingen 
- de Landschapskrant, bus aan bus verdeeld én downloadbaar
- e-nieuwsbrief: schrijf je in op onze mailinglijst

Geïnteresseerd of zelf een idee voor een leuk project? Neem contact op met
Regionaal Landschap Rivierenland: info@rlrl.be- 015 21 98 53 - www.rlrl.be